Uppdragsgivare

Jag har utfört uppdrag åt:

  • Skolverket
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Gleerups
  • Studentlitteratur