Skolutveckling

Vill ni genomföra ett utvecklingsarbete? Önskar ni vägledning i utformandet av ett projekt? Känner ni att ert utvecklingsarbete har kört fast och att ni behöver hjälp att komma vidare?

Jag erbjuder vägledning och stöd i projekt- och utvecklingsarbete.