Övriga tjänster

Önskar ni påbörja ett systematiskt kvalitetsarbete? Behöver ni ett underlag i ett utredningsarbete? Ska ni göra ett läromedel för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan?

Jag erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom skola, utbildning och läromedelsproduktion.

Kontakta mig för mer information och kostnadsförslag.