Övriga tjänster

Önskar ni påbörja ett systematiskt kvalitetsarbete? Behöver ni ett underlag i ett utredningsarbete? Ska ni göra ett läromedel för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan?

Jag erbjuder rådgivning och konsulttjänster inom skola, utbildning och läromedelsproduktion.

Kontakta mig för mer information och kostnadsförslag.

 

Dela med dina vänner