Om mig

Innan jag startade Lärvision arbetade jag på Skolverket. Där var jag projektledare för den nya gymnasiesärskolan och arbetade innan det med introduktionsprogrammen i gymnasieskolan, grundsärskolans nya kursplaner, frågor om elever i behov av särskilt stöd samt skoljuridiska frågor. 

Jag har tidigare arbetat som klasslärare, speciallärare och specialpedagog. Jag har även handlett arbetslag och arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete.

Min ambition med Lärvision är att bidra till att alla elever får en bra utbildning oavsett bakgrund och förutsättningar.