Handledning

Vill ert arbetslag utveckla er undervisning eller ert samarbete? Önskar ni handledning i ett elevärende?

Jag erbjuder handledning till arbetslag (lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter) i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.