Föreläsningar och workshops

Jag erbjuder seminarier, workshops och föreläsningar om:

Anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Vad är skolans ansvar? Vad ska ett åtgärdsprogram innehålla? När ska det upprättas? Vad innebär de nya bestämmelserna om åtgärdsprogram?

Inkludering
Vad är inkludering? Vilka strategier är framgångsrika? Vad säger forskningen? Hur kan skolan bidra till ökad måluppfyllelse för alla elever?

Reading Recovery
En modell för tidiga insatser i läsinlärningen. Praktiska exempel anpassade till den svenska skolan.

Läsutveckling och läsförståelse
Metoder för att utveckla elevers läsförståelse.

Bedömning och betygsättning i grundsärskola och gymnasiesärskola
Exempel utifrån de nya kurs- och ämnesplanerna. Hur kan bedömningen gå till? När ska betyg sättas? Vad säger skollagen och läroplanen om bedömning och betygsättning?

Vi planerar innehåll och upplägg utifrån era behov och önskemål.