Kompetensutveckling

Föreläsning? Seminarium? Jag planerar och utformar utbildningen tillsammans med er så att den passar era behov. Läs mer om mina specialområden.

Övriga tjänster

Önskar ert arbetslag handledning i ett elevärende? Stöd i skolutvecklingsarbetet? Jag kan ge stöd vid enstaka tillfällen eller under en längre period.

Om mig

Jag heter Peter Gröndahl. Jag har de senaste åren arbetat på Skolverket och innan dess var jag lärare. Läs mer här.